OVER ONS

OVER DE WITLOFKWEKERIJ

Over Ons


Spruit-Witlofkwekerij is een Familiebedrijf.  Roel Spruit en Marian Groot produceren samen met hun zonen Thijs, Dirk  Koos en Ruud witlof in Nibbixwoud (N-H). Roel zit al meer dan 45 jaar in het vak. Hij heeft het bedrijf overgenomen van zijn vader. In de loop van jaren is de teelt van witlof sterk veranderd. De grootste verandering vond plaats in de jaren 70, toen men overstapte van grondteelt, naar de teelt op water. Spruit behoorde tot een van de eerste bedrijven, die de overstap maakte. Witlof was in die jaren nog geen jaarrond product. Maar door te gaan telen in goed geïsoleerde gebouwen, met aangepaste klimaat apparatuur kon men het hele jaar witlof produceren.

Historie
Binnen de huidige generatie is er al ruim 50 jaar ervaring  met de teelt van witlof. Reeds in de  jaren 60 werkte Roel al in het bedrijf van zijn vader Thijs.
Vader Thijs is de grondlegger van het bedrijf. In het jaar 1948 kocht hij een woonhuis, en twee percelen tuingrond. Aan de toen nog genoemde Redwijzend  B206 , groot 1 hectare en 2 aren. Dit heeft hij in de jaren 50-60 uitgebreid naar een bedrijf van 5,5 hectare.
Ook heeft hij kassen neergezet totale oppervlakte 2300m2.
Hij teelde groenten, fruit, bloemen en ook zaad voor een zaadbedrijf. Al deze teelten waren zeer arbeidsintensief.
Het bedrijf is eigenlijk altijd een familiebedrijf geweest, tot heden toe.  Het gezin groeide uit naar  10 kinderen. Alle kinderen hebben leren werken op het bedrijf.
Zij hebben in meer of mindere mate hun bijdrage in het bedrijf geleverd. In 1974 werd Roel Spruit  mede eigenaar. De naam werd Firma M.Spruit en Zn.
In 1978 werd de naam gewijzigd in Gebroeders Spruit. Vader Thijs stopte en de broers Mathe eerst en later Antoon waren mede eigenaar geworden. De teelten waren toen Aardbeien ,witlof,  ijsbergsla buiten, en in de kassen een zaadteelt. In 1980 zijn ze overgeschakeld van witlof telen in de grond naar de trek op water. De eerste jaren alleen in de maanden van oktober tot mei werd er witlof getrokken, en na enkele jaren het hele jaar door.
In de jaren 90 zijn Mathe en Antoon uit het bedrijf gestapt. Vanaf 1996  zijn Roel en Marian verder gegaan met het bedrijf. De naam van het bedrijf werd toen Maatschap Spruit-Groot.  Roel en Marian hebben 4 zoons Thijs, Dirk, Ruud en Koos. Eind jaren 90 begin 2000, nadat zij hun opleidingen met goed gevolg hadden volbracht, kwamen Thijs, Dirk en Koos in het bedrijf.Sinds 1 Maart 2016 werkt ook zoon Ruud in het bedrijf. Ook is de naam aangepast in Spruit Witlofkwekerij.  Samen met ons personeel trachten wij een zo goed en gezond mogelijk product te leveren.

Teelt
Spruit Witlofkwekerij laat zijn wortels telen door geselecteerde telers, met name in de Noordoostpolder. Omdat deze telers de basis vormen voor het eindproduct  witlof, wordt hier veel tijd en energie ingestoken. Voor het zaaien worden er afspraken gemaakt. Dit om een zo goed en veilig mogelijk product te telen. Na het zaaien wordt iedere akkerbouwer om de 3 weken bezocht door Dhr.Spruit. Dit ter controle en feeling te houden met de teler.

Proces
In de maand November worden alle wortels gerooid en naar Nibbixwoud vervoert met vrachtwagens. Daar worden ze gereinigd en gesorteerd, en in  kisten opgeslagen. Deze kisten worden in een koel-vriescel geplaatst waar ze worden bewaard. Daar worden ze in rust toestand gehouden. In de maand November wordt dus voor het hele jaar voorraad gerooid. Dit is altijd een hele drukke tijd, omdat je ook van het weer afhankelijk bent Niet altijd kan door de weersomstandigheden (te nat) gerooid worden. Iedere week wordt er van de voorraad  300.000 wortels opgezet. Deze worden opgezet in bakken van 1m2.  Na het opzetten, worden deze in de forceer ruimte geplaatst. Daar wordt d.m.v. water en luchttemperatuur een krop gevormd. Dit gebeurt in een donkere cel. Na 3 weken is de krop oogstrijp. In deze 3 weken wordt er iedere dag gecontroleerd hoe het groeiproces zich voltrekt. Het is regelmatig bijsturen, met temperatuur van water en lucht, om een zo goed mogelijk product te telen.


Oogst
Het oogsten van de witlof kost het meeste tijd in de teelt van witlof.(70 %). Dit is een heel belangrijk moment in de witlofteelt. Proberen op het juiste tijdstip te oogsten. De grootte, gewicht ,vorm en pitlengte bepalen het oogstijdstip. Bij de oogst worden de kroppen  handmatig  geschoond, en op grootte en vorm gesorteerd. Ze worden  in bakjes gelegd en afgedekt, dit om groenverkleuring te voorkomen. Na de oogst brengen wij het product zo snel mogelijk in de koeling.

Verpakken  
Een groot gedeelte van onze productie wordt na dat ze ingekoeld zijn, weer ingepakt. Dit gaat in Flowpack, met het verpakken blijft de witlof langer vers, het is makkelijker te bewaren, en het lof is beschermd tegen handen en stoffen van buitenaf. 
 
Witlof,Roodlof,Friseline
 
Naast witlof, telen wij ook roodlof en friseline.
 
 
 
Planetproof
Planetproof is een onafhankelijk keurmerk voor agro/food producten.
Het keurmerk staat voor een duurzame manier van produceren.
Planetproof gecertificeerde bedrijven voldoen aan bovenwettelijke eisen en leveren daarmee een bijdrage aan een schonere lucht,vruchtbare bodem, goede waterkaliteit ,meer natuur op het bedrijf en recycling.
 
Onafhankelijk en betrouwbaar
 
Alleen bedrijven die aan de PlanetProof eisen voldoen, mogen dit keurmerk op hun producten afbeelden. Daarmee weten professionele inkopers en consumenten dat ze een duurzamer productt kopen.

BEKIJK HIER ONZE HEERLIJKE WITLOF RECEPTEN.